Για την πλοήγηση


Οικονομικά στοιχεία εταιρείας Μπαταριών Ν. Κόντης ΑΕ στην Αθήνα


Ισολογισμός Ν. Κόντης Αε 2012 (pdf)

Ισολογισμός Ν. Κόντης Αε 2013 (pdf)

Ισολογισμός Ν. Κόντης Αε 2014 (pdf)

Ισολογισμός Ν. Κόντης Αε 2015 (pdf)

Ισολογισμός Ν. Κόντης Αε 2016 (pdf)